Guangzhou ICC Trip - rcsnap

Afternoon couple dancing in a Guangzhou park