Guangzhou ICC Trip - rcsnap

Gaungzhou police station vehicle