Guangzhou ICC Trip - rcsnap

Christmas decorations in downtown Guangzhou